Samenstelling Raad van Bestuur en Directie

De Directie van ForFarmers bestaat uit de Raad van Bestuur en de overige directeuren. Yoram Knoop (CEO), Arnout Traas (CFO) en Jan Potijk (COO) vormen de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

 

Yoram Knoop
Algemeen directeur (CEO)

Yoram Knoop (1969, Nederlandse nationaliteit) trad in november 2013 aan bij ForFarmers en werd met ingang van 1 januari 2014 benoemd tot CEO van ForFarmers N.V. (destijds ForFarmers B.V.). Als voorzitter van de Directie is hij eindverantwoordelijk voor alle strategische en operationele zaken. Zijn huidige contract is aangegaan voor een periode tot aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2018. Hij is dan herbenoembaar voor wederom een periode van vier jaar. Uit hoofde van zijn functie is hij lid van de Steering Group van FEFAC.

 

Arnout Traas
Financieel directeur (CFO)

Arnout Traas (1959, Nederlandse nationaliteit) is vanaf augustus 2011 verbonden aan ForFarmers als CFO. Hij is verantwoordelijk voor Controlling/Financiën, Informatie Technologie, Juridische Zaken, Risicomanagement, Fusies & Overnames en Beleggersrelaties (Investor Relations). Tijdens de Algemene Vergadering van 15 april 2016 is aan zijn benoeming een termijn verbonden van vier jaar, zodat zijn benoeming eindigt aan het eind van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020, wanneer hij weer herbenoembaar is.

 

Jan Potijk
Directeur (COO)

Jan Potijk (1958, Nederlandse nationaliteit) begon in augustus 1983 aan zijn loopbaan bij (de voorgangers van) ForFarmers en is sinds juli 2000 lid van de Directie. In zijn huidige functie van directeur (COO) is hij verantwoordelijk voor ForFarmers in Nederland en voor de organisaties Pavo en Reudink. Tijdens de Algemene Vergadering van 15 april 2016 is aan zijn benoeming een termijn verbonden van drie jaar, zodat zijn benoeming eindigt aan het eind van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019, wanneer hij weer herbenoembaar is.