Human Resources

Het succesvol implementeren van de Horizon 2020-strategie wordt in hoge mate bepaald door de inzet en prestaties van medewerkers. In 2016 zijn belangrijke stappen gezet in het verder ontwikkelen van sterke teams en talent.