Marktontwikkelingen

In 2016 is de volatiliteit in de agrarische markten beïnvloed door geopolitieke ontwikkelingen en wisselende handelsstromen. Aan het begin van het jaar waren de prijzen voor met name melk en vlees in alle landen bijzonder laag. Rond het midden van het jaar zijn deze prijzen iets aangetrokken maar nog niet tot een dusdanig niveau dat er overal sprake kon zijn van een gezonde bedrijfsvoering voor de veehouderij. In combinatie met de steeds striktere Europese wetgeving op het gebied van milieu en dierenwelzijn, stelt dit agrarische ondernemers voor grote uitdagingen. ForFarmers steunt boeren hierbij door zich met de Total Feed-benadering te richten op het helpen verbeteren van het rendement voor boeren, door duurzame oplossingen te bieden samen met advies.