Bericht van de CEO

De Horizon 2020-strategie heeft nadrukkelijk bijgedragen aan onze goede resultaten. Op de vier kernonderdelen van de strategie hebben we voortgang geboekt, waarbij onze kernwaarden – ambitie, duurzaamheid en partnerschap – de drijvende kracht vormen.

Resultaten

Onze klanten hebben in 2016 wederom te maken gehad met moeilijke en volatiele marktomstandigheden. Rond het midden van het jaar waren de prijzen voor met name melk en vlees ronduit slecht. Gedurende het jaar zijn deze prijzen iets aangetrokken maar nog niet tot een dusdanig niveau dat er sprake kon zijn van een gezonde bedrijfsvoering voor de (rund)veehouderij. Wij zijn ons blijven richten op het helpen verbeteren van het rendement voor boeren, door duurzame oplossingen te bieden samen met advies. Voor ForFarmers in de clusters Nederland en Duitsland/België heeft dit geleid tot goede verbeteringen in de onderliggende EBITDA*. In het Verenigd Koninkrijk daalde het volume doordat er naast lage prijzen voor agrarische producten ook onzekerheid onder boeren heerst over de gevolgen van de Brexit. Daarnaast had de devaluatie van het Britse pond een negatief effect. Beide effecten resulteerden daar in een daling van de onderliggende EBITDA. ForFarmers Groep rapporteerde een verbeterde EBITDA.
Om in het Verenigd Koninkrijk de Total Feed-aanpak te versterken, is besloten de organisatie te stroomlijnen door de vier acquisities van de afgelopen jaren volledig te integreren, zowel qua assortiment als werkwijze. Daardoor wordt het mogelijk om op een efficiënte en eenduidige manier elke klant een totaaloplossing te bieden. Het One ForFarmers efficiëntieprogramma, dat in alle clusters wordt geïmplementeerd, is van groot belang voor de resultaatverbetering. Daarnaast hebben de twee acquisities, de voer- en ruwvoeractiviteiten van Countrywide Farmers (2015) en Vleuten-Steijn (2016), positief bijgedragen aan de resultaatverbetering.

* 'onderliggende EBITDA 'is bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen en amortisatie en exclusief incidentele posten

For the Future of Farming

In 2016 hebben wij onze missie ‘For the Future of Farming’ gelanceerd, waarmee wij aangeven dat wij geloven in de toekomst van de agrarische sector in Europa. Wij blijven ons maximaal inzetten voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een duurzame voedselproductie. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze klanten, zodat zij met een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie hun resultaten op het boerenerf kunnen verbeteren.

Total Feed

De Total Feed-aanpak is essentieel in onze missie en strategie. Wij bieden elke klant geïntegreerde (voer)oplossingen gedurende de gehele productiecyclus, aangepast aan de situatie op het boerenbedrijf. Door het delen van kennis zijn in 2016 belangrijke stappen gezet in de optimalisatie en harmonisatie van de productportfolio. Door de integratie van de DML activiteiten in de landenorganisaties is het makkelijker om het totaalpakket aan klanten te adviseren. Wij zijn ook verheugd dat de inzet van onze adviseurs werd beloond: in september publiceerde het Nederlandse vakblad V-focus dat ForFarmers het beste advies levert aan boeren.

One ForFarmers

Het is voor onze klanten en voor ons van belang dat wij onze schaalgrootte optimaal benutten en inzetten. Het One ForFarmers-programma is hierop gericht. Eén merk, één manier van werken, één klantbeheersysteem, eenzelfde aanpak en het delen en inzetten van kennis en kunde. Deze professionaliseringsslag is voortgezet in 2016 met onder meer de uitrol van interne Academies voor onze medewerkers. Op het gebied van productie-optimalisatie is in het Verenigd Koninkrijk voortgang geboekt door de bouw van de nieuwe fabriek in Exeter, die in 2017 twee kleinere productielocaties zal vervangen. Als onderdeel van ons aangekondigde reorganisatieplan in het Verenigd Koninkrijk, worden verschillende ondersteunende afdelingen in 2017 samengebracht in een nieuw centraal kantoor.

Ontwikkeling van het Team

Door de enorme inzet van onze medewerkers kunnen wij onze ambitie, en onze belofte aan onze klanten en andere belanghebbenden, waarmaken. In 2016 zijn er nieuwe mensen op sleutelposities benoemd. Daarnaast zijn wij er in geslaagd medewerkers door te laten groeien en aan ons te binden doordat onze missie en onze aanpak hen aanspreekt. Adrie van der Ven is sinds begin 2016 lid van ons Directieteam. Hij is de nieuwe COO voor Duitsland/België en heeft ook nieuwe regio’s in portefeuille. Zijn ervaring is essentieel voor de verdere internationale uitbreiding van ForFarmers buiten de huidige kernlanden. Eind 2016 is ons Directielid Nico de Vos, Directeur Operations & Supply Chain, met pensioen gegaan. Nico heeft zich 28 jaar ingezet voor ForFarmers en heeft met zijn enorme kennis bijgedragen aan de implementatie van de One ForFarmers-aanpak. Ik wil hem daarvoor, ook namens de collega’s, bijzonder danken. Zijn taken worden geïntegreerd in de portefeuille van Steven Read. Het aantal leden van de Directie is daarmee met één afgenomen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor ons een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wij zijn continu bezig verbeteringen aan te brengen in de drie pijlers van onze duurzaamheidsstrategie: Milieu, Mens & Maatschappij en Diergezondheid & Dierenwelzijn. Dit jaar wordt daarnaast voor het eerst volgens GRI G4 (Core) gerapporteerd. Op het gebied van veiligheid is in 2016 veel aandacht besteed aan onze procedures (‘Health & Safety’). Het belang hiervan is benadrukt door het tragische fatale ongeval, waarbij één van onze medewerkers is omgekomen. Ondanks dat onze medewerkers meer aandacht voor veiligheid op het werk hebben, moeten wij hierop continu scherp blijven en zijn er nog stappen te maken om gedragsveranderingen te bewerkstelligen.

Governance

Wij hebben gedurende het jaar weer veel steun ondervonden van de Raad van Commissarissen. Niet alleen op het gebied van de bedrijfsvoering en strategie maar ook met betrekking tot de beursgang en daarmee samenhangende veranderingen.

Het is een enerverend jaar geweest waarop ik met trots terugkijk. Onze vooruitgang in 2016 sterkt mij in de gedachte dat wij een strategie hebben die voldoet, en een team dat deze strategie goed ten uitvoer kan brengen.

Ik wil, mede namens mijn collega-Directieleden, al onze medewerkers specifiek bedanken voor hun inzet en toewijding. Zonder hen was 2016 niet zo succesvol geweest. Daarnaast wil ik ook onze klanten en andere belanghebbenden danken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Lochem, 13 maart 2017

Yoram Knoop

CEO ForFarmers