Organisatie

1.3.4.1

ForFarmers is statutair gevestigd in Lochem (Nederland).

Met het bepalen van de strategie, Horizon 2020, is ook richting gegeven aan de voorwaarden waaraan de organisatie moet voldoen om de strategie succesvol uit te voeren. Daarbij is een heldere organisatiestructuur van belang. De organisatie moet de juiste balans bieden tussen ondernemerschap in de lokale markten en het benutten van de aanwezige kennis en ervaring binnen de ForFarmers-organisatie. Dit zijn de uitgangspunten geweest bij de inrichting van de organisatie.

Om de markt optimaal te bedienen, is ForFarmers verdeeld in drie operationele clusters die geografisch zijn bepaald en worden aangestuurd door COO's. De clusters zijn: Nederland, Duitsland/België en het Verenigd Koninkrijk. 

Operationele activiteiten vinden zo veel mogelijk lokaal plaats om optimaal bij de behoeften van klanten in de betreffende regio aan te sluiten.

De activiteiten die op groepsniveau zijn georganiseerd, zijn verbonden met de clusters via een matrixorganisatie. Hieronder vallen HR (personeelsbeleid), Innovatie, Marketing, Communicatie, Financiën, Mergers & Acquisitions, IT, Investor Relations, Duurzaamheid, de Juridische afdeling en Supply Chain. Deze activiteiten staan ten dienste van de hele ForFarmers Groep en worden aangestuurd door de Directeur Strategie & Organisatie, de CFO en de Directeur Supply Chain. Uitgangspunt voor deze activiteiten is dat zij waar mogelijk centraal worden uitgevoerd in lijn met de One ForFarmers-aanpak. Met deze aanpak beoogt ForFarmers een verdere professionalisering van de organisatie, waarin op een eenduidige manier wordt gewerkt en schaalvoordelen optimaal worden benut. 

1.3.4.2