Samenstelling Raad van Bestuur en Directie

De Directie van ForFarmers bestaat uit de Raad van Bestuur en de overige directeuren. Yoram Knoop (CEO), Arnout Traas (CFO) en Jan Potijk (COO) vormen de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

 

Yoram Knoop
Algemeen directeur (CEO)

Yoram Knoop (1969, Nederlandse nationaliteit) trad in november 2013 aan bij ForFarmers en werd met ingang van 1 januari 2014 benoemd tot CEO van ForFarmers N.V. (destijds ForFarmers B.V.). Als voorzitter van de Directie is hij eindverantwoordelijk voor alle strategische en operationele zaken. Zijn huidige contract is aangegaan voor een periode tot aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2018. Hij is dan herbenoembaar voor wederom een periode van vier jaar. Uit hoofde van zijn functie is hij lid van de Steering Group van FEFAC.

 

Arnout Traas
Financieel directeur (CFO)

Arnout Traas (1959, Nederlandse nationaliteit) is vanaf augustus 2011 verbonden aan ForFarmers als CFO. Hij is verantwoordelijk voor Controlling/Financiën, Informatie Technologie, Juridische Zaken, Risicomanagement, Fusies & Overnames en Beleggersrelaties (Investor Relations). Tijdens de Algemene Vergadering van 15 april 2016 is aan zijn benoeming een termijn verbonden van vier jaar, zodat zijn benoeming eindigt aan het eind van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020, wanneer hij weer herbenoembaar is.

 

Jan Potijk
Directeur (COO)

Jan Potijk (1958, Nederlandse nationaliteit) begon in augustus 1983 aan zijn loopbaan bij (de voorgangers van) ForFarmers en is sinds juli 2000 lid van de Directie. In zijn huidige functie van directeur (COO) is hij verantwoordelijk voor ForFarmers in Nederland en voor de organisaties Pavo en Reudink. Tijdens de Algemene Vergadering van 15 april 2016 is aan zijn benoeming een termijn verbonden van drie jaar, zodat zijn benoeming eindigt aan het eind van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019, wanneer hij weer herbenoembaar is.

1.3.5.1

Directieleden

 

Iain Gardner
Directeur (COO)

Iain Gardner (1962, Britse nationaliteit) trad in maart 1988 in dienst bij de rechtsvoorganger van ForFarmers in het Verenigd Koninkrijk en is, sinds de overname van BOCM PAULS in juli 2012, lid van de Directie van ForFarmers. Hij is verantwoordelijk voor de activiteiten van ForFarmers in het Verenigd Koninkrijk. Zijn dienstverband is voor onbepaalde tijd.

 

Steven Read
Directeur Supply Chain

Steven Read (1963, Britse nationaliteit), sinds september 1986 in dienst bij de rechtsvoorganger van ForFarmers in het Verenigd Koninkrijk, per juli 2012 in dienst bij ForFarmers en sinds juli 2014 lid van de Directie. Als Directeur Supply Chain is hij verantwoordelijk voor Inkoop en Formulatie en coördineert hij het prijsproces. Sinds de pensionering per 1 januari 2017 van voormalig directielid Nico de Vos is Steven Read ook verantwoordelijk voor productie & logistiek, waaronder transport en programma’s gericht op verbetering van de operationele activiteiten, techniek, gezondheid & veiligheid (‘Health & Safety’) en voor het kwaliteitsprogramma. Zijn dienstverband is voor onbepaalde tijd.

 

Stijn Steendijk
Directeur Strategie & Organisatie

Stijn Steendijk (1969, Nederlandse nationaliteit) trad in juli 2014 aan als Directeur Strategie & Organisatie bij ForFarmers. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen Marketing, Commercial Excellence, Communicatie, Corporate Affairs, Duurzaamheid, Nutrition Innovation Centre (NIC) en HR (‘Human Resources’: Personeelsbeleid). Zijn dienstverband is voor onbepaalde tijd.

 

Adrie van der Ven
Directeur (COO)

Adrie van der Ven (1963, Nederlandse nationaliteit) is sinds 1 februari 2016 in dienst bij ForFarmers als Directeur. Hij is verantwoordelijk voor de ForFarmers-activiteiten in Duitsland en België en de verdere internationale expansie van ForFarmers buiten de huidige kernlanden. Zijn dienstverband is voor onbepaalde tijd.