Total Feed Business

1.3.3.1

Boerenbedrijven in Europa groeien in omvang en hebben te maken met toenemende aandacht voor duurzame productie, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Hierdoor verandert de behoefte aan voeroplossingen en ondersteuning op het boerenerf.

Voer, advies en hulpmiddelen

ForFarmers is van oudsher sterk in het ontwikkelen en produceren van mengvoer en aanvullende voeders voor veehouders. De kernactiviteit van de onderneming is het leveren van innovatieve Total Feed-oplossingen, bestaande uit (voer)producten, specialistisch advies en hulpmiddelen. Het uitgangspunt is dat de Total Feed-aanpak het best mogelijke resultaat op het boerenerf levert.

De productportfolio van ForFarmers varieert van mengvoer, jongdiervoeders en speciaalvoer tot vloeibare co-producten, losse grondstoffen, zaaizaden en meststoffen. Het advies betreft alle voor de klant relevante aspecten van voeding, dierhouderij en bedrijfsontwikkeling. De hulpmiddelen omvatten programma’s, producten en diensten waarmee agrarische ondernemers doelen kunnen stellen en resultaten kunnen monitoren en benchmarken.

Met deze Total Feed-aanpak kan ForFarmers haar producten en advisering gedurende de hele productiecyclus op het boerenbedrijf op elkaar afstemmen. De klant krijgt zo een geïntegreerde totaaloplossing, passend bij zijn doelstellingen, voersysteem en bedrijfssituatie. Dat zorgt voor een beter rendement op het boerenerf, gezondere dieren en meer efficiëntie en arbeidsgemak voor de klant.

Voor een aantal specifieke producten – zoals premixen, specialiteiten, additieven en zaaizaden – kiest ForFarmers voor strategische samenwerking met bedrijven die juist in die producten zijn gespecialiseerd. Zo heeft ForFarmers een strategische samenwerking met Nutreco voor onder andere specialiteiten, zoals jongdiervoeders, met Denkavit op het gebied van kalvermelkpoeders en met Agrifirm voor de inkoop van kunstmest, gewasbeschermings- middelen en zaaizaden in Nederland. Mede vanwege haar rol als adviseur op het boerenerf, heeft ForFarmers een goede en vaak ook langdurige relatie met agrarische ondernemers, wat een voordeel is voor strategische partners.


 

1.3.3.2